Från 1/1 2017 bedriver vi familjerådgivning på uppdrag av Lerums Kommun. Avgiften är 120 kr.
I våra parrelationer upplever de flesta av oss någon gång samlevnadssvårigheter. Familjerådgivning är samtal med par som upplever någon form av relationsproblem men också med par som önskar förebygga en sådan situation och vill förbättra sin nära relation. Det kan också gälla bearbetning av en kris i samband med stora förändringar i livet. Fokus i samtalen är att tillsammans söka förståelse för och förändring av samspelsmönster som inte fungerar.