Arbetshandledning ges till arbetsplatser av olika slag och innefattar psykoterapihandledning och psykosocial handledning till personal inom individ- och familjeomsorg, familjehem, äldre- och handikappomsorg, kriminalvård, skola och barnomsorg, hälso- och sjukvård. Handledningen kan ske enskilt och i grupp. Målet med handledningen är att höja kvaliteten på de tjänster som erbjuds målgruppen, att utveckla verksamheten samt att verka kompetensutvecklande för den handledde och för verksamheten. Handledningen är processinriktad och erbjuder ett utrymme för reflektion, fördjupning och kunskapsutveckling. Vi har flera ramavtal avseende handledning med kommuner, landsting och stat. Vi är medlemmar i Svenska handledarföreningen i psykosocialt arbete samt finns med i Akademikerförbundet SSR:s förteckning över handledare.