Torbjörn Johannesson

Aukt socionom
Leg. Psykoterapeut
Fil. Magister
Handledare


Sedan 1996 är jag verksam i min privata mottagning där jag arbetar med psykoterapi, handledning, föräldrarådgivning och familjerådgivning. Jag tog socionomexamen 1982. Som socionom har jag arbetat som socialsekreterare både med familjer och barn och med missbrukare. Jag har också varit fältsekreterare, skolkurator, narkomanvårdare och under flera år arbetade jag som föräldrarådgivare. Tidigt inledde jag fortbildning inom psykoterapi och fick steg-1 kompetens 1986. I slutet av 80-talet och i början av 90-talet utbildade jag mig inom familjeterapi och system- och kommunikationsteori.1993 inledde jag påbyggnadsutbildning till psykoterapeut och 1997 blev jag legitimerad psykoterapeut.

2007 blev jag filosofie magister i socialt arbete.

Lena Junged

Aukt socionom
Leg. Psykoterapeut
Handledare


Sedan januari 2004 är jag verksam i min privata mottagning där jag arbetar med psykoterapi, handledning, föräldrarådgivning och familjerådgivning. Jag utexaminerades som socionom 1976. Därefter arbetade jag som socialsekreterare inom Göteborgs och Lerums kommuner tills jag startade min firma. Under dessa år arbetade jag främst med barn och familjer samt med familjerätt. Tillsammans med Torbjörn Johannesson startade jag Föräldrarådgivningen i Lerum 1996. Under 1980-talet gick jag 3 steg på den grundläggande familjeterapiutbildningen på Göteborgs Socialpsykologiska Institut. 2002 avslutade jag handledarutbildningen på Göteborgs Psykoterapi Institut. 2007 erhöll jag legitimation som psykoterapeut.