Om man har bekymmer i livet av olika slag som man inte kommer tillrätta med själv kan man behöva någon att prata med för att få rätsida på dem. I psykoterapi erbjuds man att tillsammans med en psykoterapeut söka förståelse för hur problem hänger samman med livssituationen nu eller tidigare i livet. Psykoterapi kan ge ökad förmåga att påverka sitt liv genom större medvetenhet och förståelse för sina behov och motiv. Psykoterapi bygger på den dialog som uppstår ur relationen mellan den sökande och psykoterapeuten.